Sharing The Love to "Sea" food

Hotline: +84902777085

SAKY FOODS COMPANY LIMITED

Địa chỉ: ROOM 0305, PRINCE BUILDING, 17 NGUYEN VAN TROI STREET, WARD 12, PHU NHUAN DISTRICT, HCM CITY, VIETNAM


Điện thoại: (+84) 28 3995 2995


Email : info@sakyfoods.com


Website : http://sakyfoods.com

Họ tên*
Địa chỉ
Phone*
Email*
Tiêu đề liên hệ*
Nội dung liên hệ*