Sharing The Love to "Sea" food

Hotline: +84909055152

SAKY FOODS COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Room A2. 06-12A, Gold View Building, 346 Bến Vân Đồn Street, Ward 1, District 4, Hochiminh City, Vietnam


Điện thoại: (+84) 28 3636 6181


Email : info@sakyfoods.com


Website : http://sakyfoods.com

Họ tên*
Địa chỉ
Phone*
Email*
Tiêu đề liên hệ*
Nội dung liên hệ*